Batterijopslag

Een opslagsysteem maakt het mogelijk om het verbruik van zonne-energie te "verschuiven" van het tijdstip van productie tijdens de dag naar een later tijdstip 's avonds of 's nachts. Dat heeft zowel voordelen voor de verbruiker zelf als voor het beheer van het elektriciteitsnet.
Door het opslaan van zonne-energie wordt er minder stroom geïnjecteerd in het net op tijdstippen van laag verbruik. Daarmee vermindert het onevenwicht dat gecompenseerd moet worden door de netbeheerder en is van toepassing van zodra de “slimme” meter zijn intrede doet.
De meeste zonne-energie wordt immers opgewekt rond de middag bij de hoogste zonnestand, maar dan ligt ook het huishoudelijk verbruik het laagst.
De verbruiker kan dan een groter aandeel van zijn zelf geproduceerde stroom zelf verbruiken, wat interessant is als er een tariefverschil is tussen eigen intern verbruik en levering aan het net.
Voor bestaande installaties kan dit systeem bijgeplaatst worden zonder aanpassingen te moeten doorvoeren.

logo eo 01                    logo eo 03          logo eo 04